A sűrített levegő rendszerek monitorozásához ideális megoldást nyújtanak a termikus sűrített levegő áramlásmérők.  Így segítséget nyújtanak a felhasználás alapú megelőző karbantartás, a sűrített levegő szivárgás indikálás, a fogyasztási viszonyok racionalizálása vagy a költségek elosztása viszonylataiban. Viszont nagyon fontos, hogy a sűrített levegő mérők a megfelelő módon, helyen legyenek telepítve.

Alkalmazáshoz mérőműszert …

Egy sűrített levegős rendszer optimalizásakor ugyanúgy érdemes használni a jól bevált metódusokat (Plan-Do-Check-Act, Measure-Assess-Analyse-Act), mint bármilyen rendszer felülvizsgálatakor. Mindig meg kell határozni mi a célja egy mérőműszeres beruházásnak, mik lesznek a főbb KPI mutatókat, mikor térül meg a beruházás (ROI), milyen mérések szükségesek az átláthatósághoz. Az áramlásmérők fontos pillérei egy sűrített levegő monitorozó rendszernek, de mellettük természetesen a nyomások, villamos teljesítmények, levegőminőség paraméterek hasonló fontossággal bírhatnak.

 

Áramlásmérés, fogyasztások a sűrített levegőbensuto suritett levego aramlasmerok

Alapvetően a térfogatáramok, fogyasztások mérésekor megkülönböztethetők főági/mellékági áramlásmérők és célgépek előtti fogyasztások monitorozásához alkalmazott műszerek. Fontos tisztázni, hogy mi a célja az áramlásmérésnek illetve a mérési pont(ok) kijelölése is döntő fontosságú. A mérést alapvetően befolyásolhatja a sűrített levegő minősége, így azt érdemes minden esetben felülvizsgálni az áramlásmérők telepítés előtt – egyes iparágakban például gyógyszeripar, élelmiszeripar területén a minőség kiemelt fontosságú így annak monitorozása éppúgy fontos lehet.

A sűrített levegő minősége befolyásolja a mérést

A sűrített levegő minősége alapvetően befolyásolhatja a mérést, a termikus áramlásmérők működésére hatással van a sűrített levegő minősége. A magas nedvességtartalom/kondenzáció + áramló levegő hűtőhatása magas (irreális) mérési eredményekkel szolgálhat, és hosszú távon korróziót eredményezhet. A magas olajtartalom esetén bevonat képződhet a szenzorra ami szigetelő hatása révén ellentétes hatást vált ki, mint a nedvesség, így alacsonyabb értékeket produkál a mérőműszer. A nagyméretű szennyeződések, részecskék pedig roncsolhatják a szenzor felületét. Ilyen közeg például közvetlenül a kompresszor utáni áramlás mérési pont – ami egy adott kompresszor fajlagos energiafelhasználásnak meghatározásakor egy mérendő paraméter – ahol a termikus mérési elvű fogyasztásmérőket nem javasoljuk a fentiek miatt, ezesetben pitot-csöves áramlásmérők alkalmazhatók. Általánosan elmondható, hogy a termikus áramlásmérők szárított, szűrt sűrített levegő rendszerekben működnek optimálisan.

Telepítési szempontok – Főági mérés

s430 aramlasmeto teleitve

A főági mérési pont telepítésénél cél lehet a rendszer vagy egy adott kompresszor fajlagos teljesítménymutatójának meghatározása. A felvett teljesítmény és a kompresszorból kilépő sűrített levegő mennyiség alapján a kompresszor fajlagos teljesítménye egzakt módon meghatározható. Egy rendszer sűrített levegő felhasználásának méréséhez az áramlásmérőt a puffertartály és levegőelőkészítés után érdemes elhelyezni, így biztosít megfelelő mennyiségi adatokat a felhasznált fogyasztást illetően. Az áramlásmérők méréstartományát javasolt a használati tartomány 50-80 % közé méretezni a megfelelő pontosság biztosításához.

Fontos figyelembe venni, hogy az áramlásmérők laminárisan áramló levegőben képesek a pontos mérésre, így a gyártó adott típsunál meghatározza, hogy a műszer előtt és után mekkora bemenő és kimenő egyenes csőszakasz szükséges  az optimális/műszaki adatlapon feltüntett pontosság biztosításához. Ez függ a csőrendszer geometriai kialakításától, példaként egy 90° könyök után általában 20xD előtti és 5xD utáni egyenes csőszakasz a jellemző.

A következő bejegyzésben folytatjuk a gépészeti telepítésre vonatkozó tippjeinket …

Kérdés van? Kattintson ...